Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1379702

  1. Merkez bankası
  2. Bankacılık sistemi
  3. Döviz rezervleri
  4. Banka dışı kesim

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihler ile ekonomideki para arzı miktarını etkileyen ekonomik birimlerdendir?


Yalnız I

I ve III

II ve IV

I ve IV

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihler ile ekonomideki para arzı miktarını etkileyen
üç temel ekonomik birim söz konusudur:
• Merkez bankası: Para politikasının yürütülmesinden sorumludur.
• Bankacılık sistemi: Bireyler ve kurumlardan mevduat kabul ederek bunları krediye dönüştüren aracı kuruluşlardır.
• Banka dışı kesim (Mevduat sahipleri): Birikimlerini bankalarda mevduat olarak tutmayı tercih
eden bireyler ve kurumlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum