Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1200816

Fiyat istikrarı ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Fiyat istikrarı, ekonomideki genel fiyat düzeyinin yıldan yıla sabit kalmasıdır.

Gevşek para politikası uygulamaları fiyat istikrarına katkıda bulunur.

Fiyat istikrarı, finansal istikrarı mutlaka sağlar.

Fiyat istikrarı genel olarak merkez bankalarının ikincil hedefidir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. 


Yanıt Açıklaması:

Fiyat istikrarı, ekonomideki genel fiyat düzeyinin yıldan yıla sabit kalmasıdı değildir. %2 ile %4 düzeyinde bir enflasyon ortamında fiyatların istikrarlı olduğu kabul edilir. Gevşek para politikası uygulamaları enflasyona sebep olarak fiyat istikrarını bozar. Fiyat istikrarı, finansal istikrarı mutlaka sağlamaz, 2007 Küresel Krizinde bu olgu gözlenmiştir. Fiyat istikrarı genel olarak merkez bankalarının birincil hedefidir. 

Bu açıklamalara ilk dört seçenekteki ifadeler yalnıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. 

Bu sebeple E şıkkı doğrudur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum