Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1256301

Harcamaları gelirlerinden fazla olan bir devletin, bu açığın finansmanı için aşağıdakilerden hangisini yapması durumunda beraberinde enflasyonunda yükselmesi beklenmektedir?


Kendi parası cinsinden borçlanmak.

Yabancı para cinsinden borçlanmak.

Merkez bankasına para bastırmak.

Özelleştirme yapmak.

Vergi gelirlerini arttırmak.


Yanıt Açıklaması:

Harcamaları gelirlerinden fazla olan bir devletin, bu açığın finansmanı için borç alması gerekir. Finansman üç şekilde olabilir: Kendi parası cinsinden veya yabancı para cinsinden borçlanabilir. Üçüncü olarak da merkez bankasına para bastırarak o parayı kendisine borç olarak vermesini isteyebilir. Ancak para basılarak para arzının artırılması, hele bunun süreklilik kazanması durumunda, enflasyonun yükseleceğini biliyoruz. Tarihte yaşanan hiperenflasyonların temel nedeninin bu tür bir finansman biçimi olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle, ülkemizde olduğu gibi, bazı ülkelerin hukuki yapıları para basma yetkisi üzerine önemli sınırlamalar getirmektedirler. 

Yorumlar
  • 0 Yorum