Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326119

Bir ekonomideki mal ve hizmetlerin tüm fiyatlarını yansıttığı düşünülen fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Deflasyon
Getiri Oranı
Reel Faiz Haddi
Nominal Faiz Haddi
Enflasyon

Yanıt Açıklaması: Enflasyon, bir ekonomideki mal ve hizmetlerin tüm fiyatlarını yansıttığı düşünülen fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum