Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326418

Aşağıdakilerden hangisi mali baskınlığa ilişkin doğru bir ifade değildir?


Yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir mali yapıdır.
Bütçe açıklarını para basılarak yada borçlanılarak karşılamaktadır.
Maliye politikası aktif bir konumdadır.
Para politikası pasif bir konumdadır.
Maliye politikası bütçe açıklarını para politikasına destek olacak şekilde oluşturur.

Yanıt Açıklaması: Mali baskınlıkta, mali otorite beklenen bütçe açıklarını para politikası hedefini dikkate almadan belirlemektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum