Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326459

Ters seçim ve eksik bilgi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Ters seçim işlemden önce meydana gelen bir eksik bilgi sorunuyken, ahlaki tehlike işlem gerçekleştikten sonra meydana gelir.

Şirketin net değerinde gözlenen artışlar, ters seçim sorunun doğması olasılığını artırır.

Bankadan krediyi alan kişinin borcunu geri ödeme olasılığını azaltacak şekilde çok riskli yatırımlara yöneltmesi ters seçime bir örnektir.

Bankadan kredi kullanmak isteyen bir kişinin, bankanın kendisine kredi vermesini engelleyebilecek bazı özelliklerini saklaması sonucu bankanın bu kişiye kredi kullandırması ahlaki tehlikeye bir örnektir.

Şirketlerin nakit akımlarının iyileşmesi ahlaki tehlike sorunun artırarak bankaların kredi kullanımını azaltır.


Yanıt Açıklaması:

Ters seçim, işlem gerçekleşmeden önce ortaya çıkan bir eksik bilgi sorunudur. Ahlaki tehlike ise işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkmaktadır. Şirketin net değerinde gözlenen artışlar ve nakit akımının iyileşmesi ters seçim ve ahlaki tehlike sorununun  doğması olasılığını azaltır ve bankaların kredi kullanımını artırarak yatırım ve üretimin artmasına sebep olur. Bankadan krediyi alan kişinin borcunu geri ödeme olasılığını azaltacak şekilde çok riskli yatırımlara yöneltmesi ahlaki tehlikeye  bir örnektir Bankadan kredi kullanmak isteyen bir kişinin, bankanın kendisine kredi vermesini engelleyebilecek bazı özelliklerini saklaması sonucu bankanın bu kişiye kredi kullandırması ise ters seçime bir örnektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum