Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326575

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Türkiye’de finansal sistemin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden asli olarak sorumludur?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Hazine Müsteşarlığı

Kalkınma Bakanlığı


Yanıt Açıklaması:

Bazı merkez bankaları ülkelerinin finansal sistemlerinin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden de sorumlulardır. Türkiye’de ise bu işin asıl sorumlusu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur. Düzenlemeden kastedilen, finansal sistemde risklerin oluşmasını engellemeyi amaçlayan kurallar bütünüdür.

Yorumlar
  • 0 Yorum