Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1379714

  1. Menkul Kıymetler
  2. Dolaşımdaki Para
  3. Reeskont Kredileri
  4. Rezervler 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri merkez bankasının basitleştirilmiş bilançosunda pasif kısımda (yükümlülük olarak) yer alır?


Yalnız II

I ve II

II ve III

II ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bir merkez bankasının basitleştirilmiş bilançosunun pasifinde, aynı zamanda merkez bankasının parasal yükümlülükleri olarak da bilinen, dolaşımdaki para ve rezervler kalemleri yer almaktadır. Bunlardan herhangi birisinde veya her ikisinde birden meydana gelecek artış para tabanının da artmasına yol açacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum