Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1379729

  1. Rezervler
  2. Döviz Rezervleri
  3. Menkul Kıymetler
  4. Dolaşımdaki Para

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri merkez bankası basitleştirilmiş bilançosunun aktifinde yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Merkez bankası basitleştirilmiş bilançosunun aktifinde yer alan üç kalem döviz rezervleri, menkul kıymetler ve reeskont kredileridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum