Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1403700

Dolaşımdaki para miktarı (C)

Bankaların rezervlerinin  toplamı (R)

Vadesiz mevduatların (D) ile ifade edilirse "Parasal Taban" hangi formül ile açıklanabilir?


Parasal Taban= C-R

Parasal Taban= C+R

Parasal Taban= C-D

Parasal Taban= C+D

Parasal Taban= R+D


Yanıt Açıklaması:

Parasal tabanı (MB), dolaşımdaki para miktarı (C) ile bankaların rezervlerinin (R) toplamı olarak bunun yanında da (dar tanımlı) para arzını (M1) dolaşımdaki paranın (C) ve vadesiz mevduatların (D) toplamına eşit olarak belirlenirse;

Parasal Taban (MB) = C+R

Yorumlar
  • 0 Yorum