Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1191044

Merkez bankasının yasayla fiyat istikrarını sağlama görevine ne ad verilir?


Resmi dolarizasyon

Enflasyon hedeflemesi

Parasal kontrol

Para politikası

Amaç bağımsızlığı 


Yanıt Açıklaması:

Enflasyon hedeflemesi rejiminin özü şu: Merkez bankasına yasayla fiyat istikrarını sağlama görevi veriliyor. Bu, onun temel amacı oluyor. Yine yasayla o merkez bankasının kamu kesimine kredi açması yasaklanıyor ve temel amacı doğrultusunda istediği politika aracını serbestçe kullanılmasına izin veriliyor. Ya hükümetle birlikte, ya hükümet tarafından ya da merkez bankasınca kısa ve orta vadeli enflasyon hedefleri belirleniyor ve kamuoyuna açıklanıyor.

Yorumlar
  • 0 Yorum