Para ve Banka Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Para arzını belirleyen temel iki değişken aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


parasal sıkılaşma-parasal taban

parasal genişleme-parasal çarpan

parasal çarpan-parasal taban

parasal genişleme-parasal sıkılaşma

parasal genişleme-parasal taban


2.Soru

Bekleyişler kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ekonomik birimler risk-yansızdır.
Bekleyişler kuramına göre, uzun vadeli bir tahvilin yıllık verimi, yaklaşık olarak mevcut dönemdeki kısa vadeli (mesela yıllık) faiz haddi ile o tahvilin vadesi boyunca gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli (yıllık) faizlerin aritmetik ortalamasına eşit olma
Kapsanmamış faiz haddi paritesine göre döviz kurunun bugün alacağı değer, yurt içi ve yurt dışı faiz hadlerinin yanısıra döviz kurunun ileride alması beklenen değere de bağlıdır.
Bekleyişler kuramında vadeleri aynı diğer özellikleri farklı tahviller incelenir.
Beklenen değer ne kadar yüksekse, aynı yurt içi ve yurt dışı faiz hadlerine karşı daha yüksek döviz kuru gelecektir.

3.Soru

Bilançosunda 1900 lira mevduat bulunan bir banka zorunlu karşılık oranının 0,20 olduğu durumda kaç TL' ye kadar kredi verebilir?


380

760

1520

2320

2620


4.Soru

Merkez bankasının yasayla fiyat istikrarını sağlama görevine ne ad verilir?


Resmi dolarizasyon

Enflasyon hedeflemesi

Parasal kontrol

Para politikası

Amaç bağımsızlığı 


5.Soru

Merkez bankalarınca finansal kurumlara verilen Reeskont kredisinin amacı nedir?


iletişim politika aracı olarak kullanmak

döviz rezervlerini artırmak

yerli para miktarını azaltmak

kısa vadeli piyasa faizini artırmak

bankaların geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin para politikası araçlarından biri değildir?


Reeskont kredisi ve reeskont faiz oranı

Faiz koridoru

İletişim Politikası

Döviz müdahaleleri

Finansal istikrar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi döviz kuruna dayalı rejimlerden birisi değildir?


Resmi Dolarizasyon
Karma Döviz Kuru Rejimleri
Sabit Döviz Kuru Rejimleri
Dalgalı Döviz Kuru Rejimleri
Para Kurulları

8.Soru

‘Bütün yatırımcılar gelecekteki belirsizlik karşısında riski azaltmak üzere bazı önlemler alırlar. Bu önlemlerin özünde yumurtaları aynı sepete koymamak ilkesi vardır.’ Verilen ifadeden yola çıktığımızda, ekonominin daralma döneminde bir yatırımcının elindeki portföyü ile aşağıdakilerden hangisini yapması en doğru tercih olacaktır?


Gelecek vaadeden A şirketine ait hisse senedi alması
Piyasada önde gelen B şirketine ait hisse senedi alması
Hazine tahvili alması
Hazine bonosu alması
Alternatif finansal varlıklar arasında pay etmesi

9.Soru

"Toplam talep önemli ölçüde azalırsa toplam arz toplam talebi geçer ve fiyatlar düşer. Bir başka seçenek ise toplam arzda ani ve geniş çaplı bir artış olmasıdır."

Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin oluşma koşullarını açıklamaktadır?


Enflasyon

Kredi tuzağı

Deflasyon

Enflasyon maliyeti

Para yanılgısı


10.Soru

“Bankaların işler iyiye giderken gaza daha az, işler kötüye giderken de bu sefer frene daha az basmalarını sağlamaya çalışmaktır.”
Yukarıda tanımı yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Açık piyasa işlemleri

Makro-sakıngan önlemler

Sterilizasyon politikaları

İletişim politikası

Dolarizasyon


11.Soru

2007 yılında başlayan Küresel Krizin, 2011'de hararetlenen Avrupa Ekonomisi ayağındaki finansal istikrarsızlık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Açık döviz pozisyonu

Vade uyuşmazlığı

Sorunlu krediler

Yeterszi sermaye

Likidite yetmezliği


12.Soru

Deflasyonla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Deflasyondan çıkış oldukça uzun sürebilmektedir.

Deflasyonist sürece bir kere girildiğinde, ekonomik birimlerde gelecek dönemlerde fiyatların daha da düşeceği beklentisi oluşacak ve planlanan harcamalar sonraki dönemlere ertelenecektir.

Likidite tuzağı nedeni ile deflasyondan çıkmak uzun süre alacaktır.

İşsiz sayısındaki artış ve ücretlerdeki düşüşle birlikte ekonominin genelinde alım gücü düşecek ve ekonomik faaliyetler daha da yavaşlayacaktır.

Fiyat kataloglarını sürekli değiştiren firmalar “menü maliyeti” ile karşı karşıya kalacaktır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması kanallarından biri değildir?


Kur kanalı

Faiz kanalı

Kredi kanalı

Bilanço kanalı

Bekleyişler kanalı


14.Soru

Kur bekleyişleri yurtiçi faiz haddindeki yükselmeden daha fazla artarak döviz kurunu........

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Yükseltebilir

Düşürebilir

Sabit tutabilir

Hem yükselip hem de düşebilir

Artan oranlı olabilir


15.Soru

Yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir ekonomik yapı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Parasal baskınlık
Popülist politikalar
Seçim ekonomileri
Arz yönlü politika
Mali baskınlık

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bağımsız olduğu tarihtir?


2005
2001
2000
2004
1999

17.Soru

Zorunlu karşılık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I-Munzam karşılık olarak da adlandırılmaktadır.

II-Zorunlu karşılık tutarı merkez bankası tarafından belirlenmektedir.

III-Günlük mevduattan hesaplanmaktadır.

IV-Merkez bankasında tutulduğu döneme zorunlu karşılık tesis dönemi denilmektedir.


I-II-IV

I-II-III-IV

II-III

II-IV

I-III-IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para arzının hesaplanması ile ilişkili bir terim değildir?


Likidite

Dolaşımdaki para

Vadesiz mevduatlar

Zorunlu karşılıklar

Serbest rezervler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal tabanı arttırmaya yönelik uygulama ve sonuçlarından biridir?


Rezerv miktarını azaltması
Doğrudan hazine tahvili alımı yapması
Tüketim harcamaları azalması
Yatırım harcamalarının azalması
Banka kredi faiz oranı artacaktır.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de faaliyet gösteren diğer aracı kurumlardan biri değildir?


Finansal kiralama

Tüketici finansman

Faktoring

Kamu emeklilik fonu

Varlık yönetim şirketleri