Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1397353

Aşağıdakilerden hangisi para arzının hesaplanması ile ilişkili bir terim değildir?


Likidite

Dolaşımdaki para

Vadesiz mevduatlar

Zorunlu karşılıklar

Serbest rezervler


Yanıt Açıklaması:

Para arzı miktarını M1 ve parasal tabanı MB ile gösterirsek çarpanın (m) değerine aşağıdaki eşitlikle ulaşırız:
M1 = m × MB

Çarpanı bulmamızda yardımcı olacak değişkenler arasındaki ilişkiler şu şekildedir: Para arzı dolaşımdaki para (C) ve vadesiz mevduatların (D) toplamına eşittir. Parasal taban ise dolaşımdaki para ile bankacılık sisteminin rezervlerinin (R) toplamına eşittir. Rezervler ise zorunlu karşılıklar (RR) ile serbest rezervlerin (ESR) toplamından oluşmaktadır. Bu ilişkileri basit eşitlikler hâlinde alt alta yazarsak:
M1 = C+D, Para arzı = Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduatlar 
MB = C+R, Parasal taban = Dolaşımdaki para + Rezervler 
R = RR+SR, Rezervler = Zorunlu karşılıklar + Serbest rezervler

 

Yorumlar
  • 0 Yorum