Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1194684

Zorunlu karşılık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I-Munzam karşılık olarak da adlandırılmaktadır.

II-Zorunlu karşılık tutarı merkez bankası tarafından belirlenmektedir.

III-Günlük mevduattan hesaplanmaktadır.

IV-Merkez bankasında tutulduğu döneme zorunlu karşılık tesis dönemi denilmektedir.


I-II-IV

I-II-III-IV

II-III

II-IV

I-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Merkez bankalarına yatırılacak zorunlu karşılıklar günlük mevduattan hesaplanmıyor.
Uygulama genellikle şöyle oluyor: Her ayın belli bir günündeki mevduat ya da o günden önceki bir dönemin mevduatının ortalaması, zorunlu karşılık oranı ile çarpılarak merkez bankasına yatacak zorunlu karşılık tutarı hesaplanıyor. Sonra bir süre veriliyor. Hesaplanan zorunlu karşılık miktarı, bu süreden sonra başlayan bir dönemde merkez bankasında tutuluyor. Bu döneme ‘zorunlu karşılık tesis dönemi’ deniliyor. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum