Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326413

Yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir ekonomik yapı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Parasal baskınlık
Popülist politikalar
Seçim ekonomileri
Arz yönlü politika
Mali baskınlık

Yanıt Açıklaması: Disiplinli bir maliye politikası aynı zamanda mali baskınlığın olmaması anlamına gelmektedir. Mali baskınlığı, kısaca yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir ekonomik yapı olarak tasvir edebiliriz. Bu yapıda, kamu gelirlerinin kamu harcamalarının tamamını karşılamaması durumunda, bu fark para basılarak veya borçlanılarak karşılanacaktır. Mali baskınlığın yaşandığı ekonomik ortamlarda, mali otorite cari yılda ve gelecek yıllarda beklenen bütçe açıklarını, para politikası hedeflerini dikkate almadan belirlemektedir. Yani, mali baskınlıkta maliye politikası aktif konumda, para politikası ise pasif konumdadır. Tıpkı sevimsiz monetarist aritmetikte olduğu gibi.
Yorumlar
  • 0 Yorum