Pazarlama İletişimi Deneme Sınavı Sorusu #21355

Pazarlama profesörü Philip Kotler, halkla ilişkilerin, Product (ürün), Price (fiyat), Place (dağıtım) ve Promotion (tutundurma) kavramlarını içeren pazarlama stratejisinin beşinci P’si olduğunu söyler. Halkla ilişkiler eğer doğrudan organizasyonun pazarlama hedeflerini desteklemek için kullanılırsa pazarlama iletişimi olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama hedeflerine etki eden ve pazarlama iletişimi olarak adlandırılabilecek bir halkla ilişkiler faaliyetidir?


Ürünün reklam filmini çekerek uygun mecralarda yayınlanmasını sağlamak
Radyo reklamlarına öncelik vererek hedef kitle üzerinde duygusal etkinliği artırmak
Haberlerde bir ürün lansmanı duyduktan ya da gördükten sonra araştırma yapan kişi gibi yeni pazarlar için olası müşteriler yaratmak
Ürünün diğer benzer ürünler ile arasındaki fiyat farklılıklarını vurgulayan tanıtım çalışmaları yapmak
Ürünü farklılaştıracak ar-ge çalışmalarına katkıda bulunmak

Yorumlar
  • 0 Yorum