Pazarlama İletişimi Deneme Sınavı Sorusu #1085377

Bilindiği üzere iletişim, semboller vasıtasıyla yapılabilmektedir. Sembollerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Semboller, gelişi güzel tanımlanmış ifadelerdir.

Semboller, sadece renklerden oluşur.

Semboller, alfabe sırasına göre harflerin kullanımıdır.

Semboller, kişiden kişiye anlamı değişen unsurlardır.

Semboller, harf gibi algılansa da harflerden daha öte ortak anlam taşıyan simgelerdir.


Yanıt Açıklaması:

Kitabın 3. Sayfasına göre, değişik yollardan da olsa iletişim modern hayatın bir vazgeçilmezi hâline gelmiştir (Smith, 1999). İletişim, semboller vasıtasıyla yapılabilmektedir. Bu semboller genelde harfler gibi algılansa da harflerden daha öte simgelerdir. Trafik lambalarını düşünürsek, kırmızı dur, sarı hazırlan ve yeşil geç anlamını taşıyan bir iletişim unsurunu içermektedir. Burada önemli nokta bu unsurların önceden belir­lenmiş ve insanlar tarafından ortak anlam taşıyan semboller olmasıdır (Gudykunst ve Kim, 1997). İletişim Latince ‘deki ‘Communis’ kelimesinden türetilmiş olup or­taklık ve paylaşma anlamına gelmektedir. Bu ortaklık mesajı gönderen ile alanın düşüncelerinin birbirine benzer olmasıdır. Bu noktada, iletişimi bir kişi ya da top­luluğun diğer bir kişi ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için bazı bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarması süreci olarak tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla Doğru yanıt E Şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum