Pazarlama İletişimi Deneme Sınavı Sorusu #21425

Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ) yaklaşımının işletmelerce etkin kullanılamamasının nedenlerinden biri değildir?


Bu yöntemin aşırı maliyetli olması
Yönetimin BPİ’nin yararlarını anlayamaması
Planlama yaklaşımının getirdiği kısıtlılıklar
Birimler arasında üstünlük sağlama mücadelesi
Uzmanlık alanlarında uzmanlığı yitirme korkusunun ön plana çıkması

Yanıt Açıklaması: bu yöntemin aşırı maliyetli olması
Yorumlar
  • 0 Yorum