Pazarlama İletişimi Deneme Sınavı Sorusu #389231

Reklamın diğer tutundurma karması elemanlarıyla arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam kısa sürede etki eder ve bu etki kısa sürede ölçülebilir.

Reklam diğer tutundurma karması elemanlarına göre daha az maliyet gerektirir.

Reklam daha güvenilir bilgi sunmaktadır.

Reklam markalardan bağımsız olarak halkı bilinçlendirmek için yapılmaktadır.

Reklamlarda ürünlerin olumlu yanlarının yanısıra olumsuz yanları da aktarılmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Öncelikle reklam, kısa sürede etki eder ve etkisi kısa süre içerisinde ölçülebilir. Ama örneğin halkla ilişkiler, daha uzun bir sürece yayılır, dolayısıyla istenilen etkiye ulaşılıp ulaşılamadığı uzun bir süre sonunda ortaya çıkacaktır. Tüm bunların yanında, reklamın maliyeti fazladır. Ancak, internetin ve sosyal medyanın ortaya çıkışıyla reklam, bedava yayın yapabilme gücüne sahip olmuştur. Ancak yine de reklam, pazarlama iletişiminde tutundurma karması elemanlarından en maliyetli olanlardan biridir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum