Pazarlama İletişimi Deneme Sınavı Sorusu #389268

Aşağıdakilerden hangisi reklamın hedeflerinden biri değildir?


Ürünün nereden satın alınabileceğini açıklamak

Ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmak

Yeni ürünlerin varlığını bildirmek

Ürünlerin nasıl kullanılacağını göstermek

Ürünlerin satışını durdurmak


Yanıt Açıklaması:

Batra, Myers ve Aaker’e göre ise reklam hedefleri şu şekilde belirtilmiştir:
Ürünün satılmasını sağlamak ya da pazarda satışı devam eden bir ürüne yönelik talebi artırmak,
Hedef kitleye ürünün nitelikleri hakkında bilgi vermek,
Ürünün kullanımından sağlanacak yararları göstermek,
Ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmak,
Ürünün nasıl kullanılacağını göstermek,
İşletmenin teknik donanımı ve kapasitesi, üretim olanakları ve sağladığı hizmetlere ait bilgi vermek,
Ürünün nereden satın alınabileceğini açıklamak,
Ürünün özelliklerindeki (fiyat, ambalaj, renk vb.) değişiklikleri açıklamak,
Yeni marka ismi ya da logosunu açıklamak,
Yeni ürünlerin varlığını bildirmek,
Tüketicileri yeni ürünlerle ilgili harekete geçirmek,
Marka farkındalığı ve imajı oluşturmak,
Ürüne/markaya bağlılık yaratmak,
Ürün kategorisini tanıtmak,
İşletmenin saygınlığını artırmak,
Diğer iletişim çalışmalarını desteklemek.

Yorumlar
  • 0 Yorum