Psikoloji Deneme Sınavı Sorusu #1315157

Hangisi psikolojinin kötü bir alışkanlığı bırakmakla ilgili araştırmalar yapan alt dalı olabilir? 


Eğitim psikolojisi

Sosyal Psikoloji

Kantitatif

Nöropsikoloji

Klinik 


Yanıt Açıklaması:

Sosyal psikologların ilgilendiği konular grupların insanların tutum ve davranışlarına etkisinden, önyargı, kişiler
arası ilişkiler ve iknaya kadar uzanır. Örneğin ikna üzerine çalışan sosyal psikologlar, sigarayı bırakma gibi konularda insanlar üzerinde en etkili olacak mesajlar ve kampanya şekilleri üzerine araştırmalar yapabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum