Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #588128

Aşağıdakilerden hangisi mono kayıtlara ilişkin olarak söylenebilir?


Bütün sesler en az 2 mono mikrofon ile kaydedilmelidir.

Kayıt esnasında kullanılabilecek mikrofon sayısı 4'ü geçmemelidir.

Mikrofonlardan gelen sinyaller en az iki ses mikserinde toplanır.

Mono kayıtlarda bütün sesler en az iki kanalda toplanır.

Bütün sesler birleştirilir ve tek bir sinyal halinde mikser çıkış ya da çıkışlarına gönderilir.


Yanıt Açıklaması:

Mono kayıt iki farklı yöntem ile yapılabilir:

• Ses kaynak sayısı ne olursa olsun, bütün sesler tek bir mono mikrofon ile kaydedilebilir. Böyle bir kayıt tekniğinde sesler arasındaki denge ve ses seviye kalitesi çoğunlukla iyi olmayacaktır.

• Birden fazla mikrofon kullanılabilir. Mikrofonlardan gelen sinyaller genelde bir ses mikserinde toplanır. Bütün sesler birleştirilir ve tek bir sinyal halinde mikser çıkış ya da çıkışlarına gönderilir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum