Radyo ve Televizyon Tekniği Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Temel olarak _____ farklı seslerden oluşan iki ses arasındaki seviyeyi ya da iki elektrik güç seviyesindeki değişimi logaritmatik oran ile ifade eden, bir mühendislik terimidir.” Tanımındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Desibel

Sinyal

Velocity

Titreşim

Dalga boyu


2.Soru

Sayısal seste örnekleme oranı birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Hertz

Bit

Desibel

Volt

Amper


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi seslerin aynı perde, yoğunluk ve süreye sahip olmalarına karşın temel ve harmonik frekansları açısından özgün yapılarını açıklamaktadır?


Sesin genliği

Sesin frekansı

Sesin desibel şiddeti

Sesin tınısı

Sesin harmoniği


4.Soru

I. Özellikle bas seslerde patlamalar oluşur.
II. Kayıt seviyesinin kontrolü zorlaşır.
III. Mikrofona çarpma ya da sürtünmeler gürültülere neden olabilir.
IV. Ses kayıt seviyesi yükseltilmek zorunda kalınabilir.
Mikrofon ses kaynağına gerekenden fazla yaklaşırsa yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri meydana gelebilir?


I - II

I-II-III

II-III-IV

I –II- IV

Hepsi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kulaklıklarda kullanılan bir konnektör türüdür?


3.5mm mini jak

RCA

XLR

Toslink

AES


6.Soru

Ses dosyasına uygulanan temel işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Ses sinyal yapısı etkilenmez.

Ses dosyası parçalara ayrılamaz.

İstenmeyen bölümler çıkarılamaz.

Ses seviyeleri yükseltilemez.

Ses seviyeleri alçaltılamaz.


7.Soru

I. İndirgenmiş gürültü
II. Mekaniksel kayıt
III. Uzun ömürlülük
IV. Hatasız kopyalama ve çoğaltma
Yukarıda verilmiş olan özelliklerin hangileri analog sese aittir?


I, II, III, IV

I, II, IV

Yalnız III

Yalnız II

II, IV


8.Soru

Teorik olarak 16 bit değerindeki çözünürlüğün dinamik alan ..... dB’dir, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


96

48

144

192

240


9.Soru

Sayısal seste her "1 bit" değeri dinamik alanda kaç dB değerinde artışa ya da azalışa neden olur?


6

3

9

12

15


10.Soru

Aşağıdakşlerden hangisi yeni bir ses kayıt ya da kurgusu yapılırken yazılımlarda tanımlanması istenen ayarlarından birisidir?


Channels

DAW

Frame

PAL

Mastering


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mono kayıtlara ilişkin olarak söylenebilir?


Bütün sesler en az 2 mono mikrofon ile kaydedilmelidir.

Kayıt esnasında kullanılabilecek mikrofon sayısı 4'ü geçmemelidir.

Mikrofonlardan gelen sinyaller en az iki ses mikserinde toplanır.

Mono kayıtlarda bütün sesler en az iki kanalda toplanır.

Bütün sesler birleştirilir ve tek bir sinyal halinde mikser çıkış ya da çıkışlarına gönderilir.


12.Soru

"Görsel-işitsel yapımlarda sesler genelde ............... göre kurgulanır."

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluğu en anlamlı şekilde tamamlar?


hızlı ritme

şiddetlerine

görüntüye

aralıklarına

müziğin cinsine


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses mikserinin yapabildiği işlemlerden biri değildir?


Mikrofonların ses alma kalitesini değiştirebilir.

Ses sinyallerinin seviyelerini dengeler.

Seslerin frekansını ayarlar.

Seslere efektler uygulanabilir.

Sesler birbiri arasında karıştırılabilir.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akustik ses enerjisini elektrik enerjisine çevirmektedir?


Radyo

Televizyon

Mikrofon

Hoparlör

CD çalar


15.Soru

“______, kaydedilmek istenen sesleri toplar ve bu sesleri elektrik sinyalleri olarak kayıt cihazına ya da ses mikserine gönderir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hoparlör

CD

Mikrofon

Konnektör

Plak


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dengeli bir sistemin sinyal seviyesi volt değeridir?


1.23

0.316

7.78

11.8

4


17.Soru

En yüksek sinyal seviyesi ile en düşük sinyal seviyesi arasında kalmakta olup dB birimi ile ifade edilen kavram hangi seçenekte yer almaktadır?


Ses perdesi

Peak

Ses zarfı

Dinamik alan

Ses şiddeti


18.Soru

Her iki ses parçasının birleşiminde sıfır geçişin sağlanabilmesi için ..... olarak tanımlanan işlem uygulanabilir, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Crossfade

Delete

Copy

Cut

Paste


19.Soru

DAW sistemlerinde kurgu yapılırken, iki ayrı müzik klibinin birbirlerine geçiş efekt denemelerinin yapılması için hangi pencerede işlemlerin yapılması doğrudur?


Edit penceresinde

Windows penceresinde

Multi-track penceresinde

Time-code penceresinde

Render yapılması


20.Soru

Ses kurgu çalışmalarında genellikle ses parçalarının başlangıç ve bitişine uygulanan işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Split

Fade

Delete

Copy

Paste