Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #664253

I. İndirgenmiş gürültü
II. Mekaniksel kayıt
III. Uzun ömürlülük
IV. Hatasız kopyalama ve çoğaltma
Yukarıda verilmiş olan özelliklerin hangileri analog sese aittir?


I, II, III, IV

I, II, IV

Yalnız III

Yalnız II

II, IV


Yanıt Açıklaması:

Analog ses kaydedici ve okuyucu cihazlarda temel olarak ses fiziksel kayıt edilir. Analog ses kaydında, orijinal sesin dalga biçimi örneklenir ve ses sinyali olarak kopyalanır. Kaydedilen ses dinlenirken, bant üzerine manyetik işaretler halinde kaydedilen ses bilgisi, tekrar elektrik sinyallerine çevrilir. Ancak ses kayıtlarında, ses cihazlarından kaynaklanan elektronik gürültüler ya da bant ve plak gibi ortamların fiziksel temaslarından kaynaklanan gürültüler oluşabilir. Ayrıca sesin kaydedildiği kaset, plak gibi araçlar zaman içinde bozulmaya elverişli yapıları vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum