Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #1250892

"Müzik klip kurgularında bütün görsel ögeler ............. göre hazırlanır."

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluğu en uygun şekilde tamamlar?


ritimleme

müzik parçasına

sesin şiddetine

görüntünün kalitesine

sesin frekansına


Yanıt Açıklaması:

Müzik klip kurgularında neredeyse bütün görsel ögeler müzik parçasına göre hazırlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum