Radyo ve Televizyon Tekniği Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yapımda sesin sahip olduğu üç unsurdan biridir?


Ses efekti

Ses zarfı

Ses şiddeti

Ses frekansı

Ses rengi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel ses cihazlarında teknik özellikleri tanımlarken ses seviye ölçüm birimi olarak kabul edilir?


frekans

Hz

dB

kHz

bit derinliği


3.Soru

Çıkarımsal renklerden oluşan dairede ana renklerin kesişmesinden oluşan ara kesit hangi renktir?


Kırmızı

Yeşil

Mavi

Siyah

Beyaz


4.Soru

Orta frekansın dalga aralığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


1km - 100m

100m - 10m

10m - 1m

1m - 10cm

10cm - 1cm


5.Soru

Analog ses hangisinin yardımı ile sayısal veriye dönüştürülür?


DAC

ADC

MP3

CD

Mikrofon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, DAW Sistemlerde kullanılan ses kayıt ve kurgu yazılımlarının genellikle sahip olduğu arayüzlerden biri değildir?


Multi-track penceresi

Edit penceresi

Mixer penceresi

Effect penceresi

Clip penceresi


7.Soru

W. Smith’in yaptığı deneyler sonucunda aşağıdaki elementlerden hangisinin foto iletkenlik özelliği ortaya çıkmıştır?


Selenyum

Gümüş

Bakır

Sodyum

Uranyum


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal sesin özelliklerinden biri değildir?


Ses dalgaları ile ses sinyali arasında birebir, kesintisiz örnekleme vardır.

Ses dalgaları sürekliliği olmayan basamaklı verilere dönüştürülür.

Sayısal veriler 1 ve 0’lardan oluşan ikili sayı biçimlerinde kodlanır.

Mp3 çalarlar ve cep telefonları bu teknolojinin kullanıldığı araçlara örnektir.

Ses dalgalarının sayısal ses olarak kodlanabilmesi için bazı işlemcilere ihtiyaç vardır.


9.Soru

“Öz nitelikleri olmayan, fakat hareket ve değişimlerinin fiziksel sürekliliği birbirleriyle eş özellikler gösteren madde, olay ve söz gibi durumların benzeşmesi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Analog Ses

Ses dalgası

Sayısal Ses

Akustik ses dalgası

Ses Sinyali


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal ses kurgu sistemlerindeki ara yüzlerden birisi değildir?


Timeline

Edit

Mixer

Effekt

Edit


11.Soru

Genellikle ses parçalarının başlangıç ve bitişine uygulanan, Ses şiddet seviyesinin istenen hızda düşürülüp yükseltilmesi işlemine ne ad verilmektedir?


Split

Fade

Zero Crossing

Crossfade

Mirror


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar tabanlı donanım ve yazılımlardan oluşan sayısal ses kayıt ve kurgu sistemleri olarak tanımlanır?


Kalıcı işlem

Bölme işlemi

Sayısal Ses İşistasyonu

Normalization

Ses frekans dengeleyici


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir radyo stüdyosunun kapı özelliğidir?


Kapılar çift kapı özelliğinde olmalıdır

Kapılar tamamen metal kaplı olmalıdır.

Kapıların içi ahşap olmalıdır.

Kapıların dış yüzeyi parlak olmalıdır.

Kapılar içeriye doğru açılmalıdır.


14.Soru

En önemli kusuru hatırlama özelliği olan ve görüntü alındıktan sonra kameranın konumu değiştirilip bir başka nesneye yöneltildiğinde ilk görüntünün bir süre kameranın ön yüzeyinden silinemediği kamera tüpü aşağıdakilerden hangisidir?


Iconoscop

Image Orthicon

Vidicon

Plumbicon

Diode Gun Plumbicon


15.Soru

“Ses kaydı, _____ adı verilen bir şerit üzerine kaydedilerek gerçekleştirilmektedir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Makara Bandı

Sayısal Bant

Manyetik Bant

Mikrofon Bandı

Elektrik Bandı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal okuma ve manyetik kayıt ortamlarından biridir?


Teyp çalar

Kartuş cihazı

Kaset çalar

Makara bantlı ses cihazı

DAT


17.Soru

Bugün radyonun düğmesine dokunarak istediğimiz radyo istasyonunu dinleme fırsatını tanıyan çalışmaların öncüsü kim olduğu söylenebilir? 


James Clerk Maxwell 

Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

Lee de Forest

Sir John Ambrose Fleming


18.Soru

Elektromanyetik spectrum üzerindeki gözle görülebilir aralık yaklaşık olarak hangi dalga boyu aralığındadır?


600-700 nm

500-700 nm

450-800 nm

400-700 nm

320-600 nm


19.Soru

"Müzik klip kurgularında bütün görsel ögeler ............. göre hazırlanır."

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluğu en uygun şekilde tamamlar?


ritimleme

müzik parçasına

sesin şiddetine

görüntünün kalitesine

sesin frekansına


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı yoğunluk ve perdeye sahip iki farklı sesi ayırt etmede duyusal algı yeteneği sağlar?


Sesin rengi
Ses zarfı
Ses perdesi
Sesin genliği
Sesin frekansı