Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #670275

“Işığa duyarlı bir hücreye çok parlak bir ışık düştüğünde, aşırı yük birikiminin neden olduğu sorunlardan biri bu yükün bir hücreden taşarak yandaki diğer hücreye geçmesidir. Buna ………………….. adı verilir. Aşırı yük birikimi, görülen parlak ışığın etrafında bozulmalara neden olur. Bu bozulmalara ……………….. denir.” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


Taşma savağı-Patlama

Patlama-Taşma savağı

Spot büyümesi-Patlama

Taşma savağı-Spot büyümesi

Patlama-Spot büyümesi


Yanıt Açıklaması:

Işığa duyarlı bir hücreye çok parlak bir ışık düştüğünde, aşırı yük birikiminin neden sorunlardan biri bu yükün bir hücreden taşarak yandaki diğer hücreye geçmesidir. Buna “patlama” (blooming) adı verilir. Aşırı yük birikimi, görülen parlak ışığın etrafında bozulmalara (spot büyümesi) neden olur. Aşırı yüklerin önlenmesi için CCD’lerin içine aşırı yükleri almak için taşma savağı (OFD- Over Flow Drain) yerleştirilir. Sorudaki boşluklara sırasıyla “patlama ve spot büyümesi” gelmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum