Radyo ve Televizyon Tekniği Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Radyo teknolojisinin gelişmesinde ve bugünlere gelmesinde pek çok bilim adamının çeşitli katkıları olmuştur. Bu isimlerden hangisi elektromanyetik dalgalarla insan sesinin iletimini sağlamıştır?


James Clerk Maxwell

Heinrich Rudolf

Guglielmo Marconi

Lee de Forest

John Ambrose Fleming


2.Soru

Normal koşullarda (deniz seviyesinde ve 20 santigrat derecede) sesin havadaki hızı saniyede kaç metredir?


10.000

1.500

1.000

500

343


3.Soru

1.85:1 en boy oranına sahip olan görüntü formatı aşağıdakilerden hangisidir?


Analog TV

Geniş ekran sinema

Geniş ekran HD TV

Standart geniş ekran sinema

Sinemaskop geniş ekran sinema


4.Soru

Radyo stüdyolarında yankılanma süresinin kaç saniye olması beklenir?


0,3

0,5

0,8

1,2

1,4


5.Soru

DAW sistemlerinde yapılacak bir ses kaydının en kaliteli olması için aşağıdaki hangi özellikler seçilmelidir?


24.000 kz, 8 bit

16.000 kz, 8 bit

48.000 kz, 24 bit

32.000 kz, 16 bit

48.000 kz, 8 bit


6.Soru

I- Elektrik enerjisini kendileri üretirler.

II- Daha yumuşak tonda ses üretirler.

III- Ortamdaki diğer seslerden az etkilenirler.

IV- Çok pahalı mikrofonlardır.

V- Yüksek frekanslara karşı tepkileri azdır.

Yukarıdakilerden hangileri dinamik mikrofonun özelliklerindendir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve V

II, III ve V

I, II ve V


7.Soru

Willoughby Smith Selenyum elementinin foto iletken özelliğini kaç yılında keşfetmiştir?


1803

1823

1843

1873

1893


8.Soru

1887’lerde Edison’un icadı ..... ilk kez sesin kaydedilebilmesini sağlayan cihaz olmuştur, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


fonograf

CD

MD

makara bant

kaset çalar


9.Soru

Ses kaynağından gelen akustik enerjiyi, elektrik akımına dönüştüren alete ne ad verilir?


Radyo

Fonograf

Mikrofon

Band

Kartuş


10.Soru

Alıcı anten ile verici antenin birbirini doğrudan doğruya görmesi ile alıcının aldığı yayınım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Yer Dalgası

Gök Dalgası

Uzun Dalga

Direkt Dalga

Kısa Dalga


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analogdan sayısala çeviricinin kısaltmasıdır?


ADC

DAC

CD

MP3

HERTZ


12.Soru

Bir ses dosyasının istenen yerlerden bölünüp parçalara ayrılması aşağıdakilerden hangisidir?


Split

Delete

Paste

Cut

Copy


13.Soru

“Işığa duyarlı bir hücreye çok parlak bir ışık düştüğünde, aşırı yük birikiminin neden olduğu sorunlardan biri bu yükün bir hücreden taşarak yandaki diğer hücreye geçmesidir. Buna ………………….. adı verilir. Aşırı yük birikimi, görülen parlak ışığın etrafında bozulmalara neden olur. Bu bozulmalara ……………….. denir.” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


Taşma savağı-Patlama

Patlama-Taşma savağı

Spot büyümesi-Patlama

Taşma savağı-Spot büyümesi

Patlama-Spot büyümesi


14.Soru

I. Çalışma prensipleri
II. Empedansları
III. Yönel özellikleri
IV. Hassasiyetleri
V. Büyüklük ve ağırlıkları
Yukarıdakilerden hangileri mikrofonların temel olarak sınıflandırılmasında kullanılır?


I-II

II-III-IV

I-II-III-IV

I-III-IV-V

Hepsi


15.Soru

İnsan gözünün görebildiği elektromanyetik dalga aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


1 - 20 nm

50 - 150 nm

400 - 700 nm

940 - 24500 nm

2400 - 7000 nm


16.Soru

Sayısal veriyi oluşturan 3 bit'lik bir değer kaç olasılık üretebilir?


2

4

8

16

32


17.Soru

Her "1 bit" değeri, dinamik alanda ne kadarlık bir değişime neden olur?


2 dB

8 dB

6 dB

10 dB

3 dB


18.Soru

Sınırlı aydınlatma olanaklarının olduğu bir gece çekiminde, CCD kameranın tercih edilmesinin nedeni ne olabilir?


Fiziksel olarak küçüklüğü

Sarsıntılarda görüntünün bozulmaması

Az ışıklı ortamlarda görüntü alabilmesi

Hafif oluşu

Olağan çalışma koşullarında ömrünün sonsuz oluşu


19.Soru

Genellikle ses parçalarının başlangıç ve bitişine uygulanan ve ses şiddet seviyesini istenen hızda düşürüp ya da yükselten işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Cut

Delete

Split

Fade

Zero Crossing


20.Soru

Televizyon kameralarında kullanılan ilk kamera tüpünün adı nedir?


Diode Gun Plumbicon

Plumbicon

Vidicon

Image Orthicon

Iconoscop