Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #1210918

Aşağıdaki ses sinyali seviye göstergelerinden hangisi -20 ile +3 seviyesi arasında değer gösterir?


VU

PPM

dBFS

dB

nM


Yanıt Açıklaması:

VU metre skalası “-20 ile +3” say› değerleri arasında çalışır.

Yorumlar
  • 0 Yorum