Radyo ve Televizyon Tekniği Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Canlı olmayan bir radyo programını, analog ses kurgusu ile hazırlarken aşağıdaki işlemlerden hangisini diğerlerinden önce yapmanız gerekir?


Bandın başına test sinyalinin yerleştirilmesi

Program jeneriğinin hazırlanması

Ses provalarının gerçekleştirilmesi

Müziklerin belirlenmesi ve aktarılması

Zaman hesaplarının yapılması


2.Soru

Stüdyoların kesinlikle ses geçirmez olarak tasarlanması, aşağıdaki yapılardan hangisini ilgilendirmektedir?


Yayın akışı

Ses Kayıt

Akustik koşul

Sayısal okuma

Prodüksiyon


3.Soru

Ses ve görüntü birbirinden bağımsız ya da birbiriyle senkronlu (eş zamanlı) biçimde kaydedilebilir. Ses ve görüntü kayıtları ilk biçimleriyle................ olarak adlandırılır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerde hangisi gelmelidir? 


Kopya

Master

Veri

İçerik

Yedek


4.Soru

Aşağıdaki ses sinyali seviye göstergelerinden hangisi -20 ile +3 seviyesi arasında değer gösterir?


VU

PPM

dBFS

dB

nM


5.Soru

Selenyum elementinin foto iletken özelliğini keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Nicola tesla

Graham Bell

Willoughby Smith

Marie Curie

Thomas Edison


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinden geçirilerek sinyaller güçlendirilir?


Amplifikatör

Elektromanyetik tayf

Modülasyon

FM İstasyonu

AM İstasyonu


7.Soru

Televizyon tekniğinde satırların elektrik akımlarına dönüştülmesinde gri seviyesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?


0.5

0

1

1.5

2


8.Soru

Sayısal radyo yayıncılığında genel program bilgileri ______________ sistemi aracılığıyla ayrıntılı metin bilgisi olarak gösterilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


RDS

DMB

DRM

T-DAB

FM


9.Soru

Gözün en rahat algıladığı renk aşağıdakilerden hangisidir?


Mavi

Sarı

Yeşil

Kırmızı

Menekşe rengi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kulağın bölümlerinden birisidir?


Mekanik enerji

Elektirik enerjisi

Dış kulak

genlik

volt


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses sinyalinin aktarılmasında kullanılan konnektörlerden değildir?


XLR konnektör

6,5 mm jack

RCA/Phone jack

ADC

Toslink


12.Soru

“Sesin yüksek ya da düşük frekanslı algılanması _______olarak tanımlanır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Ses perdesi

Ses rengi

Doppler Etkisi

Titreşim

Genlik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dalga boyunun yüksekliğinin  tanımıdır?


genlik

amper

desibel

volt

sesin hızı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu kanıtlamış kişidir?


James Clerk Maxwell

Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

Lee de Forest

Sir John Ambrose Fleming


15.Soru

Ülkemizdeki uzun dalga radyo yayınları hangi kHz aralığında yapılmaktadır?


124.5 - 263.5 

134 - 273.5

142.5 - 275.5

148.5 - 283.5

158.5- 383.5


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kompresörün devreye girdiği eşik seviyesinden itibaren, ses seviyesine uygulanacak sıkıştırma oranını belirler?


Attack time

Ratio

Limiter

Threshold

Release time


17.Soru

Uzun yıllar televizyon kameralarında kullanılan kamera tüpleri yerini aşağıdakilerden hangisine bırakmıştır?


CCD yarı iletkenli elemanlara

Katot ışınlı tüplere

Vidikon tüpe

Plumbicon tüpe

Işığa duyarlı film tabakasına


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitilebilen ses frekans aralıklarından birisidir?


Tiz ses

ses perdesi

Doppler etkisi

Genlik

ses basınç seviyesi


19.Soru

Saniyede 30 kare gösterilen analog televizyon yayın sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


NTSC

SECAM

DVB-S

PAL

DVB-T


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal okuma ve kayıt sistemlerinden biri değildir?


Kartuş cihazı

R-DAT

CD-RW

CD

MD