Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #669597

Aşağıdakilerden hangisi radyonun üretimini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan maddelerden biri değildir?


Mikrofon

Ses masası

Stüdyo

Anten

Enstrümanlar


Yanıt Açıklaması:

Radyo yayınlarının öncelikli amacı yapımlarını dinleyicilerine ulaştırmaktır. Bu yapımlar haberlerden, reklamlara, farklı program türlerinden, müzik yayınına kadar uzanmaktadır. Bu üretimlerin gerçekleştirilebilmesi, bir ürün haline getirilip radyodan dinleyicilerine ulaştırılabilmesi için pek çok şeye ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikli olarak üretimin son haline geleceği, bir mekân ve bu mekânın işlevini yerine getirebilecek çeşitli teknik donanım ve yazılımlar; bir başka deyişle, radyonun varlığını ortaya çıkaran ses ve bu sesin farklı biçimlerde işlenerek iletimi için oluşturulan sistem. Mikrofonlar, ses masası, çalıcı ve kaydedici ortamlar gibi cihazların birlikteliği ve bunların bir arada bulunduğu stüdyolar ile yayınları dinleyicilere ulaştıracak son noktadaki anten ve verici iletim sistemleri.

Yorumlar
  • 0 Yorum