Radyo ve Televizyon Tekniği Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

PAL ve SECAM televizyon sistemlerinde hareketliliğin sağlanabilmesi için saniyede kaç kare gösterilir?


24

25

30

50

64


2.Soru

Makara bantlı ses kayıt cihazlarının kafaları ve işlevleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Kayıt kafası manyetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürtür.

Okuma kafası elektrik enerjisini manyetik enerjiye dönüştürür.

Silme kafası elektrik izlerini kayıt cihazından siler.

Kayıt kafası manyetik izleri kayıt cihazından siler.

Silme kafası manyetik izleri kayıt cihazından siler.


3.Soru

Aşağıdaki rakamsal değerlerden hangisi normal konuşma seviyesi olarak kabul edilir?


60 dB-SPL
80 dB-SPL
40 dB-SPL
20 dB-SPL
0 dB-SPL

4.Soru

Aşağıdaki radyo yayınlarından hangisi tarih içerisinde sömürgelere ve dış ülkelere yönelik kültürel propaganda amacına hizmet etmiştir?


Çok uzun dalga yayıncılık

Uzun dalga yayıncılık

Direkt dalga yayıncılık

Kısa dalga yayıncılık

FM yayıncılık


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ses cihazlarında ses sinyal kalitesine etki edebilecek temel unsurlardan biri değildir?


Frekans Tepkisi

Yüksek Ses Seviyesi ve Bozulma

Zaman bilgisini kaydedebilme

Optimum Sinyal Seviyesi

Sinyalin Gürültüye Oranı


6.Soru

“…… hücrelerde ışığın yoğunluğuna bağlı olarak biriken yükü yatay geçişe taşır.” Tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Işık Algılayıcı Hücre

Dikey Geçiş

Yatay Geçiş

Çıkış Katı

Bellek


7.Soru

Işık kaynağı bulutlu bir gökyüzü olduğunda renk ısısı kaç Kelvin olmaktadır?


6800 K

5600 K

2800 K

4250 K

1700 K


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kondansatör mikrofonların dezavantajlarından birisi değildir?


Hava şartlarına dinamik mikrofonlar kadar dayanıklı değillerdir

çalışabilmeleri için elektirik enerjisine ihtiyaç duyarlar

Rüzgar ve nefesten kolay etkilenirler seste bozulmalar oluşur

ses alma özellikleri hassas olduğu için ortamdaki seslerden etkilenir

daha yumuşak tonda ses üretirler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DAW sistem kullanılarak yapılacak olan ses kayıt ve kurgu çalışmalarındaki avantajlardan biri değildir?


Video kurgusunun yapılabilmesi

Ses sinyaline ait ses dalgalarının görülebilmesi

Aynı anda birden fazla ses kanalına kayıt yapılabilmesi

İstenmeyen seslerin kolayca kesilip çıkarılabilmesi

Bilgiye ulaşım ve transferin hızlı olması


10.Soru

Kapalı yerlerde çekim yapılırken televizyon kamerası üzerindeki filtre aşağıdakilerden hangisidir?


2700 K

3200 K

3300 K

5400 K

5600 K


11.Soru

NTSC televizyon sisteminde hareketliliğin sağlanabilmesi için saniyede ..... kare gösterilir, cümlesindeki boş alanı aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


30

25

24

50

60


12.Soru

Karasal verici istasyonları üzerinden yayın yapılmasını sağlayan sayısal radyo yayın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


HD Radio

DRM

DAB

T-DAB

S-DAB


13.Soru

Ülkemizde FM istasyonları hangi MHz aralığında yerleştirilmiştir?


82.5 - 106.5

84.5 - 107

85.5 - 107.5

87.5 - 108

89.5 - 108.5


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CCD’ lerin özelliklerinden değildir?


İz bırakma sorunu yoktur.

Olağan çalışma koşulları altında ömürleri sonsuzdur.

Saptırma sargıları kullanılmadığından kamera ağırdır.

Sarsıntılarda görüntü bozulmaz.

Besleme voltajları düşüktür.


15.Soru

Radyo dalgaları ile insan sesini uzak mesafelere ileten ilk insan kimdir?


James Clark Maxwell

Rudolf Hertz

Graham Bell

Guglielmo Marconi

Alexander Mors


16.Soru

Sesin işlenmesinde “reverbaration” ne anlama gelir?


Frekans ayarı

Derinlik verme

Sıkıştırma

Efekt ekleme

Yedekleme


17.Soru

Kamera tüplerinin kusurlarından biri olan 'Comet Tailing' aşağıdaki durumlardan hangisinin karşılığıdır? 


Sarsıntılarda görüntünün bozulması

Kararlı görüntü elde edilebilmesi için ısınma süresinin tamamlanması 

Kamera hızla bir başka görüntüye geçince, bir önceki görüntüyü hatırlama

Kamera parlak bir görüntü aldığında ve hareketine devam ettiğinde, parlak görüntünün arkasında iz bırakması 

Hızlı hareketlerin net olarak izlenememesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses frekans dengeleyici işlemini tanımlar?


EQ

Compressor

Limiter

Ratio

Attack


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CCD’lerin özelliklerinden biridir?


Yüksek ışık şiddetinde tüpün ön yüzeyi delinir.

İz bırakma sorunu vardır.

Besleme voltajları yüksektir.

Hızlı hareketler net olarak izlenebilir.

Görüntü hatırlama sorunu vardır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyonun üretimini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan maddelerden biri değildir?


Mikrofon

Ses masası

Stüdyo

Anten

Enstrümanlar