Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #580778

I) Titreşim KaynağıII) Enerji KaynağıIII) Yüksek HacimIV) OrtamYukarıda sıralanmış öğelerden hangisi/hangileri sesin oluşabilmesi ve kulağa kadar ulaşabilmesi için gereken temel koşullardır?


Yalnız I

Yalnız II

I-III-IV

I-II-IV

II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Günlük yaşantımızda işittiğimiz seslerin her biri, bir ses kaynağına aittir. Hiçbir nesne ya da cisim, herhangi bir etki olmadıkça kendi başına ses üretemez. Çünkü sesin oluşabilmesi ve kulağa kadar ulaşabilmesi için üç temel koşul vardır, bunlar: Titreşim Kaynağı (sesin ulaşacağı yer), Enerji Kaynağı (sesi meydana getirecek ivme/güç) ve Ortam (ses dalgalarının yayılacağı fiziksel çevre)'dir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum