Radyo ve Televizyon Tekniği Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yapım stüdyolarında kullanılan iş istasyonlarında yapılan işlemlerden hangisi sesin niteliğini değiştirmeye dönüktür?


Sıkıştırma

Yedekleme

Derinlik verme

Frekans ayarı

Gürültü önleme


2.Soru

Radyonun nasıl çalıştığı, ‘elde edilen bir sesin bir anten aracılığıyla havaya gönderilmesi ve bir başka noktadan yine anten aracılığıyla alınarak insan kulağının sesi duyulacak şekle getirebilmesi’ olarak açıklanabilir. Bu tanımın hangi kavramı çıkarılırsa radyonun çalışma şeklini açıklayamaz hale gelir?


Ses

Anten

Gönderen

Alıcı

Duyulması


3.Soru

Ses sinyalleri ile taşıyıcı radyo dalgalarının üst üste bindirilerek tek bir dalga haline getirilmesi işlemine __________ denir.

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?


Modülasyon

Senkronizasyon

Otomasyon

Sinyalizasyon

Realizasyon


4.Soru

Ses frekans dengeleyici olarak açıklanan işlemin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Compressor

Equalizer

Normalization

Reverb

Echo


5.Soru

Radyo stüdyolarında kabul gören ideal yankılanma süresi ne kadardır? 


0.8 saniye

1.2 saniye

1 Saniye

0.3 saniye

0.5 saniiye


6.Soru

Algılanan sesin fiziksel davranışları olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Akustik

Eko

Rezonans

Bass

Desibel


7.Soru

Stüdyo içindeki ses giriş ve çıkışlarının toplandığı merkeze ne ad verilir?


Patch Panel

Tostlink

Dimmer

Mikser

Regüle merkezi


8.Soru

  • Aşağıdakilerden hangisi analog ses kaydı yapmak için kullanılmaktadır?


R-DAT

Kartuş

CD-RW

MiniDisk

DVD-R


9.Soru

I- Daha fazla band genişliği

II- Daha fazla frekans verimliliği

III- Daha ekonomik fiyatlar

IV- CD kalitesinde ses

V- İyonesferden az etkilenme

Yukarıdakilerden hangileri sayısal radyo yayıncılığının analog yayıncılığa göre avantajlarındandır?


I, II ve III

I, IV ve V

II, III ve IV

II, IV ve V

III, IV ve V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını sadece tek yöne gönderen iki terminalli yarı iletkendir?


Diyot tüpü

Silikon

Direnç

Ohm Kanunu

Polimer


11.Soru

Bir renk dairesi üzerindeki vektör açısı aşağıdakilerden hangisini belirler?


Renk doyumu

Renk tonu

Renk ısısı

Renk türü

Renk frekansı


12.Soru

Çeşitli ses kaynaklarını bir araya getiren, karıştıran, seviye ve seslerini kontrol eden ve gönderen araç aşağıdakilerden hangisidir?


Ses masası

Verici

Stüdyo

Combo

Equalizer


13.Soru

I) Titreşim KaynağıII) Enerji KaynağıIII) Yüksek HacimIV) OrtamYukarıda sıralanmış öğelerden hangisi/hangileri sesin oluşabilmesi ve kulağa kadar ulaşabilmesi için gereken temel koşullardır?


Yalnız I

Yalnız II

I-III-IV

I-II-IV

II-III-IV


14.Soru

Televizyon stüdyolarında renk doyum ve ton kontrollerinin yapıldığı cihaz aşağıdakilerden hangisidir?


Spektroskop

Vektroskop

Stereoskop

Fotoskop

 Stroboskop


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikrofonlar için doğrudur?


Akustik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.

Işık enerjisini elektrik enerjisine çevirir.

Akustik enerjiyi radyo frekansına dönüştürür.

Elektrik enerjisini akustik enerjiye çevirir.

Akustik enerjiyi sayısal veriye dönüştürür.


16.Soru

_________ elektromanyetetik dalglarla insan sesinin iletimini sağlamıştır.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?


Marconi

Edison

Maxvell

Mors

Forest


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses frekans dengeleyici işlemcisine karşılık gelir?


Compressor

Limiter

Treshold

Equalizer

Render


18.Soru

1 saniyede ses sinyalinden alınan örnekleme sayısını belirleyen örnekleme olanı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Bit

Hertz

ADC

dB

DAC


19.Soru

Televizyon stüdyolarında renk doyum ve ton kontrolleri ne ile yapılmaktadır?


Vektroskop

Burst

Video Sinyali

Toplama Ünitesi

Renk Çubukları


20.Soru

Bir müzik CD'sinin sayısal ses kalitesi aşağıdakilerden hangisidir?


16bit, 44.1kHz

24bit, 22kHz

8bit, 16kHz

12bit, 32kHz

32bit, 8kHz