Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #669600

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, stüdyo ve kontrol odası arasında yer alan cam ve iki cam arasındaki mesafe bilgisi doğru olarak verilmiştir?


2-3 mm / 90 mm

6-9 mm / 100 mm

8-10 mm / 100 mm

5-6 mm / 95 mm

7-8 mm / 90 mm


Yanıt Açıklaması:

Stüdyo ve kontrol odası arasında yer alan camlar, normal cam kalınlıklarından en az 2-3 kat daha fazla, bir başka deyişle 6-9 mm arasında olmalı ve iki cam arasındaki hava boşluğuna imkân verecek mesafe en azından 100 mm olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum