Radyo ve Televizyon Tekniği Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dış mekanda yürüyerek konuşan ikilinin ses kaydı en iyi hangi mikrofon türü ile kayıt edilir?


Dar açılı kondansatör mikrofon

Konuşmacılara takılan yaka mikrofonları

Dinamik mikrofonlar

Çok yönlü 'bidirectional' mikrofonlar

Uni-directional mikrofonlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DAB teknolojisinin avantajlarından birisi değildir?


Dinleyicilerin tercihine göre basit bir menüden kolay program seçimi

Aynı alıcı üzerinde müzik ve veri hizmetlerinin yanı sıra, video ile grafik hizmetlerinin birleştirilmesi

USB ,dijital kamera,MP3 player,araba radyoları,TV ekranları ve daha fazlasından oluşan geniş alıcı seçenekleri sunması

Geliştirilmiş kapsama alanı

DRM(dijital radio mondial)


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu kanıtlamıştır?


Maxwell

Marconi

Edison

Forest

Fleming


4.Soru

FM yayın vericilerinin güç aralığı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


5W – 25kW

5W – 50kW

10W – 25kW

10W – 50kW

50W – 50kW


5.Soru

I. B-Y = U Sinyali
II. R-Y = V Sinyali
III. R Sinyali
IV. Y Sinyali
Bir renk dairesinde renklerin tümünün elde edilebilmesi için gerekli olanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


I - II

I – II - III

I – II - III

I – II - IV

II – III - IV


6.Soru

I. Kolay kurgu
II. Yedekleme
III. Sıkıştırma
IV. Derinlik verme
Yapım stüdyolarında iş istasyonlarının kullanımının getirdiği kazanımlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Yalnızca II

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

Hepsi


7.Soru

....., bir ses dalgasının diğer bir ses dalgası ya da dalgalarıyla olan ilişkisi ve zaman içindeki konumudur, cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Faz

Desibel

Hertz

Frekans

Doppler etkisi


8.Soru

Bir senfoni orkestrasında farklı frekans aralıklarında ve farklı ses seviyeleri üretebilen enstrümanlar vardır. Doğru bir ses kaydının yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmez?


Ses kayıt seviyesi optimum seviyede korunmalı.

Kayıt öncesi ses provaları yapılmalı.

Ses seviye ayarı otomatik cihaz tarafından yapılmalı.

Kompresör kullanılmalı.

Ses ayarları operatör tarafından elle kontrol edilmeli.


9.Soru

..... ve ..... modülasyon sistemlerini birbirinden ayıran bir başka konu da sinyal rotalarının birbirinden farklılık göstermesidir, cümlesindeki boş alanları aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


AM, FM

VLF, LF

MF, HF

VHF, UHF

SHF, EHF


10.Soru

“Kapalı yerlerde çekim yapılırken televizyon kamerası üzerindeki ………. K’lik filtre seçilir. Gün ışığına çıkıldığında ise ……… K’lik filtre seçilir.”
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki değerlerden hangileri gelmelidir?


3200-5600

3200-6800

5600-3200

5600-8000

6800-8000


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırılmamış ses formatlarından biridir?


AIFF

MP3

MOV

AVI

MP4


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, stüdyo ve kontrol odası arasında yer alan cam ve iki cam arasındaki mesafe bilgisi doğru olarak verilmiştir?


2-3 mm / 90 mm

6-9 mm / 100 mm

8-10 mm / 100 mm

5-6 mm / 95 mm

7-8 mm / 90 mm


13.Soru

I. Dalganın eksenin üst kısmında veya alt kısmında birbirini izleyen iki tepe noktası arasındaki mesafedir.
II. Bir saniyedeki titreşim sayısı veya sinyalin kaç defa tekrar edildiğidir.
III. Dalganın periyodik hareketinde eksenin en üst ve en alt tarafında maksimum düzeye ulaştığı yerdir.
Yukarıdaki tanımların karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


Genlik-Frekans-Dalga boyu

Genlik-Dalga boyu-Frekans

Frekans-Genlik-Dalga boyu

Dalga boyu-Genlik-Frekans

Dalga boyu-Frekans-Genlik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de radyo yayınlarının başladığı tarihtir?


1927

1917

1937

1923

1933


15.Soru

Radyo frekansları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


AM antenleri FM antenlerinden daha küçüktür.

FM sinyalleri engellerin etrafında dolaşabilirler.

Radyo kulesinin yüksekliği ilettiği frekansa bağlıdır.

Düşük frekanslı istasyonların kulesi de kısa olabilir.

FM antenleri genellikle şehire uzak noktalara yerleştirilir.


16.Soru

Boya ve baskı tekniğinde CMYK olarak tanımlanan renkler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla yer alır?


Mavi-Yeşil, Kırmızı-Mavi, Sarı, Siyah

Kırmızı-Mavi, Mavi-Yeşil, Sarı, Siyah

Sarı, Mavi-Yeşil, Kırmızı-Mavi, Siyah

Siyah, Mavi-Yeşil, Kırmızı-Mavi, Sarı

Mavi-Yeşil, Kırmızı-Mavi, Siyah, Sarı


17.Soru

“Bir renk dairesi üzerinde, dairenin merkezini çembere doğru birleştiren vektörün boyu _____ belirler.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Rengin türünü

Rengin tonunu

Rengin doyumunu

Rengin koyuluğunu

Vektörün boyunu


18.Soru

Bir radyo istasyonunu dinleyicileri açısından cazip hale getirecek müzik, konuşma, reklam ve diğer öğelerin seçimi ve düzenlemesi eylemi aşağıdakilerden hangisidir?


Yayıncılık

Programlama

Kayıt

Planlama

Yapımcılık


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AM ve FM modülasyonları arasındaki farklardan biri değildir?


Yalnızca birinin elektromanyetik dalgalar kullanması

Tayfta farklı noktalarda bulunmaları

Sinyal rotalarının birbirinden farklılık göstermesi

Yalnızca birinin doğrusal olarak ilerlemesi

Band genişliklerinin farklı olması


20.Soru

PAL görüntü sistemlerinde saniyedeki kare sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


25

24

10

15

20