Radyo ve Televizyon Tekniği Deneme Sınavı Sorusu #1106456

Tiz sesler bas seslere göre daha fazla algılanır. Fakat bas sesin şiddeti tiz sesin genlik boyuna kadar yükseltilirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Faz çakışması nedeniyle sessizlik olur.

Bas sesin işitilmesi güçleşir.

Kulakta tırmalayıcı bir etki oluşur.

Tiz sesin parlaklığı yok olur.

Bas ses tiz sesi maskeler.


Yanıt Açıklaması:

Bas sesin şiddeti tiz sesin genlik boyuna kadar yükseltilirse tiz sesi işitmek oldukça güçleşir. Bu da bas sesin tiz sesi maskelemesi anlamına gelir.

Yorumlar
  • 0 Yorum