Radyo ve Televizyon Tekniği Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 3 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tiz sesler bas seslere göre daha fazla algılanır. Fakat bas sesin şiddeti tiz sesin genlik boyuna kadar yükseltilirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Faz çakışması nedeniyle sessizlik olur.

Bas sesin işitilmesi güçleşir.

Kulakta tırmalayıcı bir etki oluşur.

Tiz sesin parlaklığı yok olur.

Bas ses tiz sesi maskeler.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için bir yapım stüdyosuna ihtiyaç yoktur?


Ses kurgusu

Reklam spotu

Radyo tiyatrosu

Canlı yayın

Kamu spotu


3.Soru

Sayısal teknolojiyle yapılan yayınlar, radyoya ilişkin hangi durumu ortadan kaldırmıştır?


Sinyal

Parazit

FM

Yayın akışı

Dinleyici katılımı