Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #534896

Okul güvenliği, kötü madde kullanımı, uyum ve davranış problemleri, okula uyum ve devam, başarısızlık, özellikle kız çocukların okullaşması ve eğitim

sistemi içinde tutulması gibi etmenler aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmaktadır?


Öğrenci kişilik hizmetlerini

Rehberlik hizmetlerini

Sağlık hizmetlerini

Güvenlik hizmetlerini

Önleyici hizmetleri


Yanıt Açıklaması:

Eğitim sistemlerinde öğrenci kişilik hizmetlerini zorunlu kılan durumlar arasında; okul güvenliği, kötü madde kullanımı, uyum ve davranış problemleri, okula uyum ve devam, başarısızlık, özellikle kız çocukların okullaşması ve eğitim sistemi içinde tutulması konularında yaşanan ciddi sorunlar bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum