Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #586898

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sahip olduğu ancak farkında olmadığı potansiyellerini keşfetmesi ve etkili bir biçimde kullanmasını ifade etmektedir?


Psikolojik danışma

Kendini gerçekleştirme

Kişilik hizmetleri

Psikolojik yardım

Terapötik ortam


Yanıt Açıklaması:

İnsan toplumsal bir varlık olarak, yaşamının ilk yıllarından itibaren başladığı öğrenme sürecini yaşamı sona erdiğinde tamamlar. Yaşam sürecinde kimi zaman rastlantılarla kimi zaman da bilinçli öğrenme ortamları aracığıyla bilgiler kazanır. Bu açıdan Kendini Gerçekleştirme, Kişinin sahip olduğu ancak farkında olmadığı potansiyellerini keşfetmesi ve etkili bir biçimde kullanmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum