Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587075

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma uygulamalarını zorlaştıran meslekle ilgili etmenler arasında yer almaktadır?


Psikolojik danışmanların yeterince eğitilmemiş olması

Düşük farkındalık düzeyi

Güven eksikliği

Etiketlenme korkusu

Psikolojik yardım almaya ilişkin olumsuz tutumlar


Yanıt Açıklaması:

Psikolojik danışma uygulamalarını zorlaştıran etmenler; meslekle ilgili etmenler, yardım alacaklarla ilgili etmenler, örgütle ilgili etmenler gibi alt başlıklarda irdelenebilir.Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili programlardan mezun olanlar, gerek kuramsal bilgi, gerekse alanda uygulama becerisi açısından önemli nitelik farklılıkları taşımaktadırlar. Bu nitelik farkı da alanda yürütülen çalışmalara yansımaktadır.Ülke çapında üniversitelerde, lisans ve lisansüstü düzeyde verilen eğitimin niteliğinin yükseltilmesi, ortak ölçütler kullanılarak paralel ders programlarının geliştirilmesiyle bu sorun çözümlenebilecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum