Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #526571

Aşağıda verilenlerden hangisi okullar tarafından sunulan öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında değerlendirilemez?


Oryantasyon eğitimi

Okul-aile işbirlikleri

Okullarda yürütülen dersler

Okul derslerine yardımcı kurslar

Okullar arası futbol müsabakaları


Yanıt Açıklaması:

Öğrenci kişilik hizmetleri, ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretim hedeflerine ulaşmada öğrencilerin bireysel farklarını dikkate alarak, gereksinimlerini karşılamaya yönelik hizmetlerin tümüdür. Okuldaki derslere ek olarak sunulan sağlık hizmetleri, sosyo-kültürel hizmetler, rehberlik ve danışma hizmetleri gibi hizmetler bu kapsamda yer almaktadır. Ancak C seçeneğinde yer alan okulda yürütülen dersler bu kapsamın dışındadır. Doğru yanıt C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum