Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #526593

I. İyi birer dinleyici olmaları

II. Aldıkları eğitimin onları psikoloji konusunda güvenilir kılması

III. Duyguları anlama konusunda yetenekli olamaları

IV. Psikolojik yardım alanında özel bir mesleğe sahip olmaları

Yukarıda verilenlerden hangileri bireylerin, psikolojik yardım almayı tercih ettikleri kişilerin ortak özellikleri arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Kişilerin yaşamları sürecinde aldıkları sosyal desteğin bir parçasını psikolojik yardım etkinlikleri oluşturmaktadır. Bu desteğin kaynakları; aile, akraba, arkadaş vb. olabileceği gibi psikolojik yardım alanında özel eğitim almış kişiler de olabilmektedir. Psikolojik yardım konusunda başvurulan bu iki grubun eğitim ve meslek bağlamında uzmanlık sahibi olma veya olmama konusunda farklılaştıkları görülmektedir. Ancak empati sahibi olma, güvenilir, iyi bir dinleyici olma, hoşgörülü olma, duyguları iyi anlayabilme gibi konularda benzer özellikler gösterdikleri görülmektedir. Doğru yanıt B'dir. 

 

Yorumlar
  • 0 Yorum