Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587353

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bilgi gelişim alanının hedeflediği bir davranıştır?


Toplum olgusunu anlama

Başarıyı engelleyen etkenleri azaltma

Kendini tehlikelerden koruma

Amaç belirleme

Ailenin değerini anlama


Yanıt Açıklaması:

Eğitsel bilgi verme hizmetleri aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir:
• Öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması.
• Etkin ders çalışma becerilerini kazanması.
• Eğitsel kararlar verme ve seçimler yapması.
• Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ya da ortadan kaldırması.
• Öğrencilerin ilgi, yetenek, eğilim ve özelliklerine uygun bir eğitsel ortam
yaratması.
• Okul yaşamıyla meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlaması.

Yorumlar
  • 0 Yorum