Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587407

Öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencinin zihinsel güçlerini geliştirme etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır.

Yukarıda yer alan bu açıklama çağdaş eğitim sistemlerinde yer alan hizmet alanlarından hangisinin tanımıdır?


Yönetim ve denetim

Öğretim

Öğrenci kişilik hizmetleri

Rehberlik

Psikolojik danışma


Yanıt Açıklaması:

Çağdaş örgün eğitimde üç temel hizmet alanı bulunmaktadır: 1. Öğretim: Öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencinin zihinsel güçlerini geliştirme etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır. 2. Yönetim ve denetim: Eğitim ve öğretim etkinlikleriyle öğrenci kişilik hizmetlerinin gereği gibi sunulabilmesi için gerekli personel, araç gereç ve ortamı sağlama; programlar çerçevesinde sunulan hizmetin denetimini yapmakla yükümlü olan örgütü kapsamaktadır. 3. Öğrenci kişilik hizmetleri: Öğrencilerin, öğretim etkinliklerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini tüm yönleriyle geliştirmeleri için, uygun ortam sağlamaya yönelik hizmetlerin tümünü kapsamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum