Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587530

  1. Zamanın iyi planlanması
  2. Çalışma aralıklarının azaltılması
  3. Hafızayı güçlendirme

Etkin çalışmayı hedefleyen bir öğrenciye yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmaları önerilir?


I ve III

I ve II

Yalnız I

II ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Genel olarak öğrencilerin şu alanlarda kendilerini geliştirmeleri önerilir:
• Zamanın iyi planlanması
• Çalışma ortamının düzenlenmesi
• Çalışma sürelerinin ve aralıklarının planlanması
• Not tutma
• Aktif dinleme
• Hızlı ve etkili okuma
• Özet çıkarma
• Hafızayı (belleği) güçlendirme
• Güdülenme

Yorumlar
  • 0 Yorum