Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587611

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmekte olan bir bireyin niteliklerinden birisi değildir?


Daha yeterli bir kişiliğe sahiptir, daha verimlidir.

Kendini tanır ve kim olduğunu gerçekçi bir gözle değerlendirir.

Demokratik karakter yapısına sahiptir.

Gelecekten çok geçmişe dönüktür.

İçinden geldiği gibi davranır.


Yanıt Açıklaması:

Kendini gerçekleştirmekte olan birey; 1. Daha yeterli bir kişiliğe sahiptir, daha verimlidir. 2. Kendisini tanır, kim olduğunu gerçekçi bir gözle değerlendirir, kim olabileceği hakkında tutarlı bir görüşe sahiptir. 3. Kendisinin olduğu kadar, başka insanları ve doğayı da değerli kabul eder, saygı duyar. Hem kendisi, hem başkaları hakkında olumlu düşüncelere sahiptir. 4. Demokratik karakter yapısına sahiptir. Evrensel insan değerlerine saygı duyar ve bu değerleri geliştirmeye çalışır. 5. Zamanı verimli bir şekilde değerlendirir, 6. Geçmişten çok geleceğe dönüktür. 7. Yaratıcı ve üreticidir. 8. Tam kapasiteyle fonksiyonda bulunur. 9. içinden geldiği gibi davranır, 10.Duygularını açığa vurmaktan kaçınmaz. 11. Espiritüeldir. 12. Açık fikirlidir, 13. Değişmelere ve yeni yaşantılara açıktır. 14. Kültürlenmeye karşı direniş içindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum