Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #412412

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ilk ve ortaöğretim okullarında psikolojik danışma uygulamalarını zorlaştıran, meslekle ilgili etmenlerden biri değildir? 


Mesleklerin sınırlarının yeterince bilinmemesi 
Yakın alanlarda çalışan meslek elemanları arasındaki eşgüdüm eksikliği 
Güven eksikliği 
Psikoloji danışmanların yeterince eğitilmemiş olması 
Psikolojik danışma mesleğinin yeterince tanınmamış olması 

Yorumlar
  • 0 Yorum