Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #535601

Maslow'a göre "kendini gerçekleştirme" aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?


Tam verimlilik

Tam kapasiteyle fonksiyonda bulunma

Bilinçli davranma

İnsan davranışlarına yön veren temel güdü

Rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymadan yaşayabilme


Yanıt Açıklaması:

Kendini gerçekleştirme, İnsancı Psikoloji’nin en önemli kavramlarından birisidir. Maslow’a göre, insanın temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan “kendini gerçekleştirme” insan davranışlarına yön veren tek ve temel güdüdür. Rogers ise “tam verimlilik” ya da “tam kapasiteyle fonksiyonda bulunma” (fully-functioning) kavramlarını kendini gerçekleştirme kavramıyla aynı anlamda kullanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum