Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #582323

Öğrenmeyi nasıl daha etkin ve kolay hale getirebiliriz? Zamanı daha verimli kullanmak için neler yapmalıyız? Öğrendiklerimizi bellekte nasıl daha uzun süre koruyabiliriz? gibi sorular eğitsel bilgi verme hizmetlerinin hangi amacını gerçekleştirmeye yöneliktir?


Etkin çalışma yöntemlerinin başarıya etkisi

Üst eğitim kurumlarını tanıma

Eğitim kurumlarının kimliği

Etkin çalışma yöntemleri

Eğitim kurumları hakkında bilgi edinme


Yanıt Açıklaması:

Eğitim süreci, öğrencinin “öğrenmesi ve başarılı olması” üzerine odaklanmıştır. Bu nedenle rehberlik hizmetlerinden beklenen önemli işlevlerden biri de “öğrenmeyi kolaylaştırma ve başarıyı artırma” konusuyla ilgili bilgi verme hizmetleridir. Eğitsel bilgi verme hizmetleri aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir:
• Öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması.
• Etkin ders çalışma becerilerini kazanması.
• Eğitsel kararlar verme ve seçimler yapması.
• Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ya da ortadan kaldırması.
• Öğrencilerin ilgi, yetenek, eğilim ve özelliklerine uygun bir eğitsel ortam yaratması.
• Okul yaşamıyla meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlaması.

Etkin çalışma yöntemleri Öğrenmeyi nasıl daha etkin ve kolay hale getirebiliriz? Zamanı daha verimli kullanmak için neler yapmalıyız? Öğrendiklerimizi bellekte nasıl daha uzun süre koruyabiliriz? Öğrenme kapasitesini daha etkin kullanmanın yolları nelerdir?  gibi sorulara yöneltmiş ve bu konuda çeşitli yöntem ve teknikler ortaya konmuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum